Általános Üzleti Feltételek

SoleCall alkalmazás igénybe vételére

– nem hivatalos verzió

Preambulum

A SoleCall alkalmazás (továbbiakban: „SoleCall” vagy „SoleCall App”) egy személybiztonsági alkalmazás, melyet kizárólag a SoleCall Kft. (székhely: 1162 Budapest, Árpádföldi út 90/3; cégjegyzékszám: 01-09-286619; adószám: 25740435-2-42, továbbiakban: „Szolgáltató”) üzemeltet és szolgáltat.

A SoleCall App, mint személybiztonsági alkalmazás elősegíti a magánszemélyek biztonságát, akként, hogy vészhelyzetben megkönnyíti a segítséghívást és a kommunikációt. A SoleCall App világon egyedülállóan kézi beavatkozás nélkül is aktiválható. Az alkalmazás kézi vezérléssel és gesztusfelismeréssel is aktiválható és mindkét aktiválási mód a maga nemében a vészjelzés aktiválás leggyorsabb módját kínálja. A gesztusfelismerésre vonatkozó eljárás tekintetében, a cég szabadalmi bejelentéssel rendelkezik „Rendszer jelzési testgesztus érzékelésére és eljárás a rendszer betanítására címmel” P1700368 szám alatt.

A SoleCall App letöltője (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadja, hogy a Szolgáltató és a Felhasználó között szolgáltatási szerződés jön létre, melynek feltételei a jelen általános üzleti feltételekben foglaltak (a továbbiakban: „ÁÜF”).

1. A szerződés tárgya

1.1 SoleCall alkalmazás

1.1.1 SoleCall Palm (kézi vezérlés modul)

A kézi vezérléses modul, zárolt képernyőn keresztül egy gyorsbillentyűvel (android), vagy widgettel (iOS) hozható működésbe. A kézi vezérlés által küldött vészjelző SMS tartalmának egy része automatikusan, másik része feleletválasztós ablakokon keresztül kerül beépítésre. Az így küldött üzenet minden olyan információt tartalmaz, amit a közszolgálati szervek előírnak.

Hallássérült felhasználók a rendőrség számára is küldhetnek vészjelzést, ez esetben a vészjelzés a rendőrség számára kerül megküldésre a 06-20-9000-107-es hallássérülteknek fenntartott SMS vonalon keresztül.

1.1.2 SoleCall Beats (gesztusfelismerés modul)

A gesztusfelismerés modul három lábdobogással aktiválható és úgy is működik, ha a telefon a zsebben, vagy a táskában van. További gesztus az indirekt rácsapás, mely a telefonra történő, hordozón keresztüli három rácsapást jelenti (kerekes székes felhasználók számára).

1.2 Szerződéses csomagok

1.2.1 Alapcsomag (Basic)

Az Alapcsomag a SoleCall alkalmazás használatát teszi lehetővé. Az alapcsomag mindkét aktiválási módot tartalmazza. A kézi vezérlés esetén a vészjelzést a felhasználó által megadott biztonsági kapcsolatoknak, adott esetben rendőrségnek lehet küldeni (hallássérült felhasználók). A lábdobogás vezérelt vészjelzést az előzetesen beállított biztonsági kapcsolatok kapják meg. A biztonsági kapcsolatként családtag, illetve személyes ismerős, barát adható meg.

1.2.2 Prémiumcsomag (Premium)

Prémiumcsomag szolgáltatás keretében az Alapcsomagon túl a vészjelek kezelését, illetve helyszíni kivonulást (Magyarország területén), a közel országos lefedettséggel bíró távfelügyeleti cég (továbbiakban: „Biztonsági Partnervállalat”) biztosítja.

2. Szerződéskötés, regisztráció

2.1 A szolgáltatási szerződés megkötése regisztráció útján történik. A regisztrációs eljárásra az adott
App Store (pl. Apple AppStore, Google Play) mindenkori jogi és fizetéstechnikai rendelkezései irányadók.

2.2 Valamennyi természetes személynek csak egy regisztráció engedélyezett.

3. SoleCall App működése, vállalások és kötelezettségek

3.1 Biztonsági Kapcsolattartó

Felhasználó az alkalmazásban biztonsági kapcsolatokat állít be (továbbiakban: „Biztonsági Kapcsolattartó”). A Biztonsági Kapcsolattartó hozzájárulásának beszerzése Felhasználó felelősségi körébe tartozik; a Biztonsági Kapcsolattartó adatainak a SoleCall App-ben való rögzítése úgy tekintendő, hogy a hozzájárulás rendelkezésre áll. A Biztonsági Kapcsolattartó személye bármikor tetszés szerint
megváltoztatható.

3.2 Vészjelzés általánosságban

3.2.1 Kézi vezérlés (SoleCall Palm)

A kézi vezérlés az alkalmazáson belül, vagy zárolt képernyőn keresztül is megindítható (SoleCall Palm).

A kézi vezérlés által küldött vészjelző SMS tartalmának egy része automatikusan, másik része feleletválasztós ablakokon keresztül kerül beépítésre. A feleltválasztós ablakokon keresztül megadható minden olyan információ, amit a közszolgálati szervek vészjelzés esetén előírnak.

3.2.2 Gesztusfelismerés (Solecall Beats)

A vészjelzés akként aktiválható, hogy a Felhasználó álló helyzetben a lábával háromszor a földre dobog(SoleCall Beats). A három lábdobogást azon oldali lábbal kell végezni, amelyik oldalon a Felhasználó a telefont is hordja, normál erővel, gyors egymásutánban (1-2 mp alatt). Előzetes szinkronizációs folyamat: Az alkalmazás letöltése és a személyes adatok kitöltése után szinkronizációs folyamat megy végbe. A szinkronizációs folyamat során a Felhasználó többször megismétli a vészjelző gesztust. A helyes lábdobogás sorozat begyakorlásához, egy webes felületen futtatható játék lesz a Felhasználó segítségére. (A játék során csak és kizárólag helyesen kivitelezett lábdobogás sorozattal lehet a karakterrel végig menni az akadálypályán.) A szinkronizációs folyamat során a helyes kivitelezés begyakorlása mellett, a Felhasználóhoz legjobban illő gesztusfelismerő modul kerül hozzárendelésre. A szinkronizációs folyamat eredménye legalább 90%-os kell, hogy legyen ahhoz, hogy a gesztusfelismerés modult aktiválni tudja a Felhasználó. Ha ez nincs meg, a Szolgáltató törekszik
a személyre szabáson keresztül megfelelő beállítást keresni, melyhez további adatrögzítésekre lesz szükség a Felhasználó részéről.

3.3 Vészjelzés Biztonsági Kapcsolattartó felé

Vészjelzés esetén a mindenkor megadott Biztonsági Kapcsolattartó SMS-értesítést kap, melynek
tartalma minden esetben tartalmazza a személyazonosítást, GPS-koordinátákat. Mobil internet kapcsolat
esetén a GPS-koordinátákból eredeztethető pontos cím is elküldésre kerülhet.

3.4 Vészjelzés rendőrség felé

Hallássérült Felhasználók a rendőrség számára is küldhetnek vészjelzést. A hallássérülti jogi státuszról előzetesen nyilatkozni kell az alkalmazáson keresztül. A rendőrség SMS-értesítést kap, melyet az alkalmazás tematizált SMS-platformján lehet manuálisan összeállítani. A személyazonosítás, a GPS koordináták és a kísérőszöveg automatikusan, a cselekménymeghatározás, az érintettek száma, illetve az életveszély fennállása feleletválasztós rendszerben kerül az üzenetbe beépítésre. Mobil internet kapcsolat esetén a GPS-koordinátákból eredeztethető pontos cím is elküldésre kerülhet. A vészjelzés a rendőrség erre fenntartott központi távközlési eszközéhez érkezik. A vészjelzés akkor tekinthető elfogadottnak, ha visszaigazoló SMS érkezik a rendőrségi telefonszámról.

3.5 Vészjelzés Biztonsági Partnervállalat felé

Prémiumcsomag választása esetén a Felhasználó vészjelzése a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló Biztonsági Partnervállalat rendszerébe érkezik be. A Biztonsági Partnervállalat 24 órás diszpécserszolgálatot és járőr szolgálatot üzemeltet. Prémium csomag választása esetén a Biztonsági Partnervállalat végzi a vészjelek kezelését, illetve a helyszíni kivonulást. A Biztonsági Partnervállalat, mint alvállalkozó tevékenységének alapját a Szolgáltató és a Biztonsági Partnervállalat között létrejött együttműködési szerződés képezi, melyben Biztonsági Partnervállalat legalább vállalja az alábbiakat: [24 órás diszpécser-szolgáltatás, illetve kiszállás lakott területek és azok vonzáskörzetében 10 percen belül]. A mindenkori Biztonsági Partnervállalat a weboldalon kerül megjelenítésre.

4. Díjak, fizetés

4.1 Letöltési díj: ……Ft

4.2 Az Alapcsomag díjai

  • …….Ft/hó
  • …….Ft/12 hónap

4.3 A Prémiumcsomag díjai

  • …….Ft/hó
  • …….Ft/12 hónap

4.4 Biztonsági Partnervállalat díjai

A Biztonsági Partnervállalat külön díjakat számíthat fel (pl. téves riasztásból eredeztethető helyszínre
kiszállás esetén).

4.5 Áfa

A díjak tartalmazzák a mindenkori Áfát.

4.6 Fizetés

A díjak fizetésére az adott App Store (pl. Apple AppStore, Google Play) mindenkori jogi rendelkezései
irányadók.

5. Felelősség

5.1 Felhasználó a SoleCall App működését saját felelőségre használja. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a SoleCall App működésért, kivéve természetesen a jogszabályban meghatározott esetek (szándékosan, illetve élet, testi épség vagy egészség megsértésből eredő kár). Amennyiben a Szolgáltató felelőssége korlátozott vagy kizárt, ez a Szolgáltató munkatársaira, törvényes képviselőire és teljesítési segédeire is vonatkozik.

5.2 Szolgáltató kijelenti, hogy megfelelő intézkedésekkel igyekszik biztosítani a SoleCall App által kínált szolgáltatásokat folyamatosan üzemben tartani, korszerűsíteni, fejleszteni.

5.3 Szolgáltató a Prémiumcsomag keretében kínált szolgáltatás keretében kijelenti, hogy megfelelő intézkedésekkel igyekszik biztosítani azt, hogy a vészjelzés a Biztonsági Partnervállalathoz ténylegesen az erre szerződésben meghatározott kommunikációs csatornára beérkezzen, valamint hogy a Biztonsági Partnervállalattal kötött együttműködési szerződés folyamatosan hatályban maradjon. Felhasználó e körben különösen tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató a Biztonsági Partnervállalat által kínált felügyeleti, helyszínelési szolgáltatásokra nincs ráhatással. A helyszínelési szolgáltatásokat illetően felhasználó tudomásul veszi, hogy a Biztonsági partnervállalat fő szabályként közterületen, a vészhelyzet és az érintett személyek egyértelmű beazonosítása esetén tudja alkalmazni a mindenkori jogszabályok által megengedett intézkedési gyakorlatot (azaz pl.: zárt területre nem léphet be, rendőri jogosultságokkal nem rendelkezik – alapvetően a polgári segítségnyújtás szabályai érvényesülnek).

5.4 Felhasználó köteles a SoleCall App-et felelősen, csakis annak rendeltetésével összhangban használni. Felhasználó köteles bármilyen általa észlelt visszaélést haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltató felé a SoleCall App-ban erre feltüntetett gomb/felület/hotline útján.

5.5 GPS és a beltéri helymeghatározás:

A helymeghatározást be kell ahhoz kapcsolni, hogy a GPS koordináták a vészjelzésben szerepeljenek. A pontosság a Felhasználó mobiltelefonja által használt GPS szerint alakul. A beltéri helymeghatározás jelenleg egy kutatás alatt álló technológia. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem ismer olyan általános megoldást, amely minden körülmény között, céleszköz vagy szoftver helyszíni telepítése nélkül lehetővé teszi a pontos beltéri navigációt. Az épületen belüli helymeghatározás problémája az alkalmazás működését (kézi vezérlés, gesztusfelismerés) nem befolyásolja, hanem adott esetben a GPS-koordináták nem lesznek pontosak. A GPS-koordináták pontosságát számos tényező befolyásolhatja. A helymeghatározás beltéren akár km-es távolságot mutathat a valós helyzethez képest.

5.6 Gesztusfelismerés

Szolgáltató elkötelezett, hogy a gesztusfelismerés technológia széles körben kielégítően működjön, de Felhasználó is tisztában van azzal, hogy a szenzor és a mély-neurális hálózat alapú gesztusfelismerés működése olykor nem következetes. Szolgáltató tesztjei alapján, átlagosan 10-ből 9 vészjelző gesztust felismer a modell. A gesztusfelismerés technológia célja, hogy olyan helyzetekben is legyen esély vészjelzést leadni, mikor már nincs idő elővenni a telefont. Ez azt jelenti, hogy 10 olyan esetben, amikor nem lenne idő elővenni a telefont, a SoleCall alkalmazással 9 esetben lehetne vészjelzést küldeni („90%-os plussz-biztonság”). Emellett Felhasználó fokozottan ügyel arra, hogy a lábdobogás sorozatot az előírtaknak megfelelőn hajtja végre (3.2 pont).

5.7 Téves riasztások hibás gesztusfelismerés alapján

Élesített alkalmazás esetén a Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, mely a három lábdobogáshoz (vészjelző gesztushoz) hasonló testreakciót/mozgást vált ki. Ha téves riasztás történik, 5 mp van a Felhasználónak, hogy visszavonja a riasztást a főképernyőn keresztül a születési hónap és nap kóddal. Amennyiben a gesztusfelismerésből eredő vészjelzés a családtagoknak kerül megküldésre, úgy a téves riasztásnak az ijedtségen kívül nem lehet következménye. Amennyiben a gesztusfelismerésből eredő vészjelzés a Biztonsági Partnervállalat részére kerül megküldésre, a felesleges helyszínre történő kivonulásnak lehet anyagi következménye.

6. Adatvédelem

6.1 A SoleCall App keretében történő adatkezelésről a http://www.solecall.hu/privacy/privacy_policy_web.html alatt található adatkezelési tájékoztatóba tájékozódhat.

6.2 Felhasználó az alkalmazás letöltésével tudomásul veszi a fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, ahhoz hozzájárul.

7. Licenc

Szolgáltató a jelen szerződés hatálya alatt nem-kizárólagos, át nem ruházható felhasználási jogot biztosít a Felhasználó részére az SoleCall App rendeltetésszerű felhasználásra.

8. Szerződés megszűnése

8.1 Felhasználó a szolgáltatási szerződést de-regisztrációval indokolás nélkül a már befizetett díjra vonatkozó időtartam leteltével megszüntetheti.

8.2 Szolgáltató a szolgáltatási szerződést indokolás nélkül a már befizetett díjra vonatkozó időtartam leteltével megszüntetheti.

8.3. Szerződő Felek esetleges rendkívüli felmondásukat a mindenkori jogszabályban foglaltak alapján gyakorolhatják.

9. Vegyes rendelkezések

9.1 Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok lennének, úgy ez nem érinti az egyéb rendelkezése érvényességét.

9.2 A szerződéses jogviszonyra a magyar jog az irányadó.

9.3 A regisztráció és részvétel a 16. életév betöltésétől lehetséges. A nagykorúság eléréséig a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

Érvényesség: 2018. [*]

Széchenyi 2020